Cedar

 

cedar-logo

Svrha i područja djelovanja

Svrha djelovanja Centra za edukaciju, savjetovanje i osobni razvoj CEDAR je savjetovanje, edukacija i osnaživanje pojedinaca, obitelji i grupa s ciljem osobnog razvoja, poboljšanja kvalitete života te aktivnog i odgovornog odnosa prema sebi i svom okružju. CEDAR djeluje na području Republike Hrvatske. Provodi aktivnosti iz djelokuga odgoja i obrazovanja, socijalne podrške i usluga, preventivnog djelovanja u području zdravlja, promicanja nenasilja, volonterstva i interkulturalizma te ljudskih prava i prava djeteta.

Programi i projekti

Savjetovalište DOM

Svrha djelovanja Savjetovališta DOM je podrška u razvoju socijalnih vještina, odrastanju i sazrijevanju djece i mladih, kao i jačanje pozitivne komunikacije u obitelji, razvoj podržavajućih obiteljskih odnosa i usvajanje vještina kompetentnog roditeljstva. Program se provodi u partnerstvu s nadležnim centrima socijalne skrbi.

Zdravo!

Program Zdravo! namijenjen je mladima srednjoškolske dobi  i njihovim roditeljima, uz poticanje suradnje i jačanja zaštitnih faktora u lokalnoj zajednici. Usmjeren je poboljšanju kvalitete života mladih, poticanjem bezalkoholnih navika i promoviranjem zdravih životnih stilova. Rad s mladima realizira se metodologijom vršnjačke edukacije, čime se promovira i volonterstvo među mladima.

Zajedno+

Aktivnosti u projektu Zajedno+ potiču razvoj socijalnih vještina kod djece starije osnovnoškolske populacije, s naglaskom na konstruktivnom rješavanju sukoba te promociji suradnje i tolerancije. Dio projektnih aktivnosti namijenjen je i roditeljima, a realizira se u partnerstvu s osnovnim školama.

Obitelj u jednom

Projekt se temelji na suvremenim načelima rada s roditeljima djece srednjoškolske populacije. Cilj je unaprjeđenje kvalitete života tih obitelji te senzibiliziranje zajednice o potrebi pružanja podrške jednoroditeljskim obiteljima.

Europska unija

Ulaganje u budućnost
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda