Opće informacije

 

Operativni program

Operativni program “Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013.” sufinancira se sredstvima ESF-a i strateški mu je cilj unaprjeđenje učinkovitosti radne snage, razvoj ljudskog kapitala i jačanje socijalne uključenosti u Republici Hrvatskoj.

U sklopu Operativnog programa identificirano je pet prioritetnih osi, među kojima je i Prioritetna os 5: Jačanje uloge civilnog društva za bolje upravljanje, usmjerena promicanju socijalnog dijaloga i jačanju uloge organizacija civilnoga društva za društveno-ekonomski rast i demokratski razvoj.

Mikro projekti za lokalni razvoj

Poziv na dostavu projektnih prijedloga Mikro projekti podrške inovativnim aktivnostima malih organizacija civilnog društva za lokalni razvoj proveden je u okviru Prioritetne osi, mjere 5.2 Jačanje uloge organizacija civilnog druљtva (OCD-ova) za društveno-gospodarski rast i demokratski razvoj.

Ciljevi ovog Poziva su:

  • jačati kapacitete OCD-a aktivnih u lokalnim zajednicama za dobivanje javnih sredstava za provedbu rješenja posebno prilagođenih lokalnim problemima;
  • jačati kapacitete OCD-a za neposredan rad na područjima koja se financiraju kroz Europski socijalni fond (zapošljavanje, obrazovanje, socijalno uključivanje, dobro upravljanje) na lokalnom nivou.
Nadležna tijela

Upravljačko tijelo u ovom Pozivu za dostavu projektnih prijava je Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava.

Ured za udruge Vlade RH (UZUVRH) je u ovom Pozivu Posredničko tijelo razine 1, a Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva (NZRCD) je  Posredničko tijelo razine 2.

Europska unija

Ulaganje u budućnost
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda