O projektu

 

Svrha projekta

Svrha projekta SURAZVOJ je unaprijediti kapacitete obiju partnerskih udruga za pružanje novih i kvalitetnih socijalnih usluga za korisnike iz ranjivih skupina te za efikasan  menadžment volontera i razvoj udruga.

Aktivnosti

U okviru projekta planirano je nekoliko skupina aktivnosti. Dvije skupine aktivnosti odnose se na neposrednu provedbu savjetodavnog rada te unaprjeđivanje kapaciteta savjetodavnog tima za tu djelatnost. Savjetodavni rad provodi se u okviru Savjetovališta DOM u Zagrebu te Savjetovališta Udruge Ardura u Šibeniku, putem individualnih i grupnih oblika savjetovanja. Za projektni tim planirani su redoviti supervizijski susreti, kao i dodatno usavršavanje putem seminara.

Druge dvije skupine aktivnosti bave se unaprjeđivanjem organizacijskog razvoja udruga. U području rada s volonterima, planirana je dodatna edukacija predstavnika udruga  za menadžment volontera. U pogledu razvijanja kapaciteta partnerskih udruga, planirane su radionice  za financijski menadžment, nabavljanje opreme i zapošljavanje koordinatorice.

Peta aktivnost je promidžba i vidljivost projekta, putem zasebne internetske stranice i izrade promotivnih materijala.

Mjesto i vrijeme provedbe

Projekt se realizira u dvije županije u kojima partnerske udruge imaju sjedište: Gradu Zagrebu i u Šibensko-kninskoj županiji.

Trajanje projekta je 12 mjeseci, od prosinca 2014. do prosinca 2015.

Ciljne skupine

Ciljne skupine projekta su:

    • Partnerske udruge, CEDAR i Ardura
    • Članovi savjetodavnog tima
    • Volonteri i koordinatori volontera
    • Članovi udruga uključeni u edukaciju kojima se razvijaju kapaciteti udruga
    • Djeca i mladi starije osnovnoškolske dobi iz Zagreba i Šibenika te njihovi roditelji, uključeni u savjetodavni rad  u oba Savjetovališta.
Vrijednost projekta

Projekt SURAZVOJ Savjetovanje, uključivanje, rast i razvoj je u okviru Poziva Mikro projekti podrške inovativnim aktivnostima malih organizacija civilnoga društva za lokalni razvoj podržan financijskom potporom u ukupnom iznosu 195.400,00 kn.

Europska unija

Ulaganje u budućnost
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda